Shopping Cart

0 item 0
There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: 0

BẢNG GIÁ SỈ PHỤ TÙNG XE MÁY D.I.D (Giá chưa bao gồm chiết khấu 20%+2-4% theo số lượng. Đại lý liên hệ: 0354.390039)

 BỘ NHÔNG DĨA DID + SÊN VÀNG DID JAPAN    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER135 2011 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDPBỘ428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDP690,000 
2BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDPBỘ428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDP790,000 
3BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDPBỘ428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDP830,000 
4BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T GOLDBỘ428HDS-122RB 14Tx42T GOLD870,000 
5BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T GOLDBỘ428HDS-132RB 15Tx44T GOLD950,000 
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID AD3    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1SND DID AD3 DreamBỘ428x100L – 14Tx36T234,000
2SND DID AD3 Wave/FT1BỘ428x102L – 14Tx36T236,000
3SND DID AD3 WRSCNBỘ428x104L – 14Tx36T240,000
4SND DID AD3 WRS/ FTNEOBỘ428x104L – 14Tx36T241,000
5SND DID AD3 VIVABỘ428x102L – 14Tx36T246,000
6SND DID AD3 SMASHBỘ428x102L – 14Tx36T246,000
7 SND DID AD3 JUPIPERVBỘ428x104L – 15Tx36T246,000
8SND DID AD3 SIRIUSBỘ428x100L – 15Tx35T246,000
9SND DID AD3 SIRIUSNEWBỘ428x104L – 15Tx35T251,000
10SND DID AD3 TAURUS 15×41-108LBỘ428x108L – 15Tx41T287,000
11SND DID AD3 SIRIUS FI/TAURUS 14×40 108LBỘ428x108L – 14Tx40T286,000
12SND DID 420AD3 SUPER CUP 14×36-100LBỘ428x100L – 14Tx36T230,000
13SND DID AD3 WAVE ALPHA NEW/FUTUREX/WAVERS 14X37-108LBỘ428x108L – 14Tx37T268,000
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1SND DID HDS DR(ĐEN)BỘ428x100L – 14Tx36T264,000
2SND DID HDS WAVE (ĐEN)BỘ428x102L – 14Tx36T266,000
3SND DID HDS WRS (ĐEN)BỘ428x104L – 14Tx36T272,000
4SND DID HDS WRSCNBỘ428x104L – 14Tx36T271,000
5SND DID HDS FUTURE125 ĐENBỘ428x108L – 14Tx36T275,000
6SND DID HDS Sirius ĐenBỘ428x100L – 15Tx35T268,000
7SND DID HDS Sirius New ĐenBỘ428x104L – 15Tx35T273,000
8SND DID HDS Viva FiBỘ428x100L – 14Tx37T286,000
9SND DID HDS SIRIUS FI/TAURUS ĐENBỘ428x108L – 14Tx40T298,000
10SND DID HDS AXELOBỘ428x102L – 14Tx34T283,000
11SND DID HDS JupiterRCBỘ428x106L – 14Tx38T296,000
12SND DID HDS JUPITER FI ĐenBỘ428x108L – 13Tx41T364,000
13SND DID HDS EX2009 (ĐEN)BỘ428x114L – 15Tx39T309,000
14SND DID HDS EX2011 (ĐEN)BỘ428x114L – 14Tx38T304,000
15SND DID HDS EX150/2015BỘ428x122L – 14Tx42T385,000
16SND DID HDS MSX125BỘ428x106L – 15Tx34T308,000
17SND DID HDS WINNER 150BỘ428x120L – 15Tx44T420,000
18SND DID HDS SUZUKI RAIDER (2IN1) ĐENBỘ428x120L – 14Tx43T450,000
19SND DID HDS Gravita 2011BỘ428x106L – 15Tx38T298,000
 BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS MÀU    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L G&B (GOLD)BỘ428x114L – 15Tx39T600,000
2SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L (BLUE)BỘ428x114L – 15Tx39T580,000
4SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L G&B (GOLD)BỘ428x114L – 14Tx38T600,000
5SND DID HDS EX2011 14×38-114L (GREEN)BỘ428x114L – 14Tx38T570,000
6SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L (BLUE)BỘ428x114L – 14Tx38T570,000
7SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L G&B (GOLD)BỘ428x122L – 14Tx42T720,000
8SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (BLUE)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
9 SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (RED)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
10SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (GREEN)BỘ428x122L – 14Tx42T690,000
11SND DID HDS MSX125 15×34 106L Cover (GOLD)BỘ428x106L – 15Tx34T594,000
12SND DID HDS WINNER 150 15×44-120L (GOLD)BỘ428x120L – 15TX44T720,000
 SÊN – NHÔNG – DĨA DID RỜI    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1NHÔNG DID 428-14T DREAM/WAVE RS/FUTURE XCÁI14T38,000
2NHÔNG DID EXITER150/SIRIUS FI (1 LỖ)CÁI14T40,000
3NHÔNG DID 428-14T SUZUKI SPORTCÁI14T40,000
4NHÔNG DID 428-15T EXITER135 2009CÁI15T43,000
5NHÔNG DID 428-15T WINNER150CÁI15T48,000
6DĨA DID WINNER150 428-44T Cover (EDP BLACK)CÁI44T240,000
7DĨA DID 36T DREAM/WAVE (EDP BLACK)CÁI36T125,000
8DĨA DID 36T WAVE RS/FUTURE X (EDP BLACK)CÁI36T125,000
9DĨA DID EXITER150 428-42T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI42T190,000
10DĨA DID EXITER150 428-43T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI43T215,000
11DĨA DID EXITER150 428-44T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI44T222,000
12DĨA DID SUZUKI SPORT 428-42T Professional Gear (EDP BLACK)CÁI42T195,000
13SÊN DID HDS 428-100RB STEEL (ĐEN)SỢI100RB163,000
14SÊN DID HDS 428-108 RB STEEL (ĐEN)SỢI108RB176,000
15SÊN DID HDS 428-114 RB STEEL (ĐEN) EXITER135SỢI114RB192,000
16SÊN DID HDS 428-130 RB STEEL (ĐEN)SỢI130RB210,000
17SÊN DID HDS 428-130RB G&B (VÀNG)SỢI130RB GxB490,000
18SÊN PHỐT DID VIX 428-130 ZB SEALSỢI130 ZB497,000
 KHÓA XÍCH DID    
1KHÓA SÊN DID 428ADBỘ428AD310,000
2KHÓA SÊN DID 428HDSBỘ428HDS11,000
 SÊN CAM DID    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1Sên Cam DID 25H-62LE
SỢI25H-62LE45,000
2Sên cam DID 25H SOLID – 82LE
(CUB 50/70, CHALY)
SỢI25H-82LE53,000
3Sên cam DID 25H SOLID – 84LE
(ALPHA, DREAM ’07-’08, WIN)
SỢI25H-84LE58,000
4Sên cam DID 25H SOLID – 86LE
(CUB 50 MỚI)
SỢI25H-86LE61,000
5Sên cam DID 25H SOLID – 88LE
(ALPHA ’08, FUTURE 110 ’13, VISION 110)
SỢI25H-88LE63,000
6 Sên cam DID 25H SOLID – 90LE
(DREAM ’12, WAVERS ’06-’11, WAVES, FUTURE 110 ’13, VISION 110)
SỢI25H-90LE65,000
 SÊN CAM KÉP DID    
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1 Sên cam kép DID SCR0404SV- 84LE
(JUPITER R, JUPITER V)
SỢISCR0404SV-84LE100,000
2Sên cam kép DID SCR0404SV-86LE
(SIRIUS, SIRIUS MX)
SỢISCR0404SV-86LE103,000
3Sên cam kép DID SCR0404SV-88LE
(VIVA, REVO 110)
SỢISCR0404SV-88LE106,000
4Sên cam kép DID SCR0404SV-90LE
(VIVA FI, X-BIKE 125, VISION 110 ’12, LEAD 110)
SỢISCR0404SV-90LE109,000
5Sên cam kép DID SCR0404SV-92LE
(HAYATE 125, WAVE 125, SKYDRIVE 125, LEAD 125, AB 110/125, SHMODE, SH 125)
SỢISCR0404SV-92LE112,000
6Sên cam kép DID SCR0404SV-94LE
(SCR, PCX, @, DYLAN, SPACY)
SỢISCR0404SV-94LE115,000
7Sên cam kép DID SCR0404SV-96LE
(EXCITER)
SỢISCR0404SV-96LE118,000
8Sên cam kép DID SCR0404SV-98LE
(ELEGANT)
SỢISCR0404SV-98LE121,000
9Sên cam kép DID SCR0409SV- 120LE
(WINNER150)
SỢISCR0409SV- 120LE240,000
 VÀNH DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁ HÌNH ẢNH
1Vành DID trước DR/W/CUP 17×1.2 11GCÁI17×1.2 36H 11G168,000
2Vành DID sau DR/W/CUP 17×1.4 9GCÁI17×1.4 36H 9G180,000
3Vành DID trước FT1/ sau Cup 17×1.4 11GCÁI17×1.4 36H 11G180,000
4Vành DID trước WRS 17×1.4 10GCÁI17×1.4 36H 10G180,000
5Vành DID sau WRS/FT/WIN 17×1.6 9GCÁI17×1.6 36H 9G219,000
6Vành DID trước WIN 18×1.4 11GCÁI18×1.4 36H 11G214,000
 VÀNH DID MÀU ĐEN (BLACK)   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1Vành DID trước WRS/EX 17×1.4 10G (BLACK)CÁI17×1.4 36H 10G345,000
2Vành DID sau WRS/FT/WIN/EX135 17×1.6 9G (BLACK)CÁI17×1.6 36H 9G360,000
3Vành DID sau EXCITER 150 17×1.85 9G (BLACK)CÁI17×1.85 36H 9G395,000
 CĂM DID   
STTTÊN SẢN PHẨMĐVTTHÔNG SỐGIÁHÌNH ẢNH
1CĂM DID TRƯỚC DREAM (11G 159.5-160 11L) D004ZBỘ11G 159.5-160 11L63,000
2CĂM DID SAU DREAM (9G 159.5-160 10L) D002ZBỘ9G 159.5-160 10L65,000
3CĂM DID SAU SIRIUS (9G 154.0-154.5 10L) D038ZBỘ9G 154.0-154.5 10L68,000
4CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐĨA (9G 183.5-184.0 10L) D046ZBỘ9G 183.5-184.0 10L68,000
5CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐÙM (9G 158.5-158.5 12L) D059ZBỘ9G 158.5-158.5 12L65,000
6CĂM DID FUTURE SAU (9G 156.5-157 10L) D001ZBỘ9G 156.5-157 10L65,000
7CĂM DID TRƯỚC FUTURE NHỎ (11G 183-183 11L)D008ZBỘ11G 183-183 11L69,000
8CĂM DID TRƯỚC WAVE RS TRUNG (10G 184.5-184.5 11L) D037ZBỘ10G 184.5-184.5 11L68,000
9CĂM DID WAVE110/ WAVE ĐĨA BÁNH TRƯỚC D007ZBỘ11G 170.0-170.5 11L68,000
10CĂM DID TRƯỚC WAVES100/WAVE RS ĐÙM/CƠ LỔ TRUNG (11#157.5-158, 10GX11L ) D060ZBỘ10G 157.5-158 11L63,000

Nhà phân phối, bán sỉ phụ tùng xe máy chính hãng Thái Lan. Nhật Bản cho Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio tại Việt Nam. Xuất hóa đơn và chứng từ nhập khẩu đầy đủ.

Related News

x